Merka
Merka
Poptávkový formulář
Domovská stránka / Služby / Zastupování při celním řízení

Zastupování při celním řízení

O prázdnínách jsme tu pro Vás
od 7:30 do 16:00 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz
 • všechny celní režimy, zajištění celního dluhu
  • vystavení dokladů (JSD, JSDd, DCH, DCHd, T1, T2)
  • vypsání dokladů (CMR, EUR 1, CARNET TIR, ATA CARNET)
  • zastupování při celním řízení (přímé a nepřímé)
  • vedení agendy v tzv. ekonomických režimech (aktivní zušlechťovací styk, uskladňování v celních skladech)
  • vedení systému NCTS (plně elektronické celní řízení v režimu společného tranzitu)
  • zajištění celního dluhu pro všechny druhy celních režimů
 

Zastupování v systému Intrastat

 • vedení agendy INTRASTAT, komunikace s celním úřadem
  • statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU (souvisí se změnou celního řízení po vstupu ČR do EU)
  • vyplňování elektronických formulářů a odesílaní údajů
 

Operace ve svobodném (celním) pásmu

 • celní a obchodní operace možné pouze ve svobodném pásmu
  • neutralizace dokladů vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném pásmu
  • odložení úhrady celního dluhu do okamžiku vyskladnění zboží
  • okamžitý odpočet DPH při vývozu
  • obchodní operace v SvP (prodej zboží bez cla i DPH)
  • dále skladování, manipulace - viz SKLADOVÁNÍ
O prázdnínách jsme tu pro Vás
od 7:30 do 16:00 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz
Zadat poptávku
Kontaktujte nás
MERKA SPEDITION, s.r.o.
Vážní 857
500 03 Hradec Králové
Tel. +420 498 779 111
Fax +420 498 779 120
Email: hk@merka.cz