Merka
Merka
Poptávkový formulář
EN  IT  
Domovská stránka / Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Jsme tu pro Vás
od 8:00 do 16:30 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz

Pojištění odpovědnosti zasílatele


 • odpovědnostní pojištění, kterým jsou kryta rizika vyplývající z naší činnosti
 • kryje škody způsobené zasílatelem z jeho důvodu pochybení při obstárání přeprav
 • zákazník má jistotu, že pokud mu způsobíme svojí vlastní činností škodu, bude mu tato škoda hrazena pojišťovnou

Pojištění odpovědnosti dopravce


 • jedná se o odpovědnostní (nikoli majetkové) pojištění dopravce
 • pojistné je obsaženo v ceně za přepravu
 • dle Úmluvy CMR je odpovědnost silničního omezena do výše 8,33 XDR / 1 kg přepravované zásilky, nedostatečností jejího obalu nebo špatným uložením zásilky odesílatelem
 • u leteckých, železničních či námořních dopravců se limit jejich odpovědnosti řídí speciálními předpisy
 • pro vyšší míru jistoty zákazníků zajistíme sjednání majetkového pojištění zásilky kryjícího rizika, která nejsou v pojištění odpovědnosti dopravce zahrnuta 
 • vozidla dopravců, které využíváme, buď vždy disponují dostatečným pojištěním odpovědnosti dopravce popř. toto pojištění kryjeme naší pojiskou

Pojištění odpovědnosti cizího dopravce


 • tímto pojištěním pojišťovna kryje odpovědnost dopravce pro případ, že by vozidlo našeho dopravce bylo pojištěno nedostatečně nebo nebylo pojištěno vůbec
 • přestože vozidla našich dopravců jsou dostatečně pojištěna, naše pojištění cizího dopravce prakticky vylučuje s tím spojená rizika

Kombinované pojištění odpovědnosti zasílatele a dopravce


 • jedná se o pojištění zahrnující jak pojištění odpovědnosti zasílatele, tak i dopravce
 • naše společnost je pojištěna tímto kombinovaným pojištěním v dostatečné výši
 • poskytujeme tak našim zákaznikům vyšší jistotu pojistného plnění pro případ, kdy je sporné, zda subjekt zajišťující přepravu je formálně v postavení zasílatele či dopravce

Pojištění odpovědnosti za vedení agendy Intrastat


 • toto pojištění kryje škody vyplývající z chybně vykázaného INTRASTATu
 • dává naším zákazníkům jistotu, že rizika spojená s činností, kterou za ně vykonáváme, jsou na ně nepřenositelná
 • zákazník tak má větší jistotu v krytí rizik spojených s vedením agendy INTRASTAT, než kdyby agendu vykazoval sám

Jsme tu pro Vás
od 8:00 do 16:30 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz
Zadat poptávku
Kontaktujte nás
MERKA SPEDITION, s.r.o.
Vážní 857
500 03 Hradec Králové
Tel. +420 498 779 111
Fax +420 498 779 120
Email: hk@merka.cz