Merka
Merka
Poptávkový formulář
Domovská stránka / Služby / Pojištění

Pojištění

O prázdnínách jsme tu pro Vás
od 7:30 do 16:00 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz

Pojištní zásilek

  • zajištění "zbožových" pojistek proti "ostatním" rizkům
Zabezpečujeme rovněž pojištění zásilek proti všem ostatním rizikům (válečným, živelným katastrofám, krádežím, potopení lodi apod.) tzv. zbožovou pojistkou. Toto pojištění není součásí ceny za přepravu a zajišťuje se na přání zákazníka. Obvykle se využívá u kontejnerové, železniční či kombinované přepravy, méně obvyklé je toto pojšitění u přeprav kamionových.
 

Pojištění odpovědnosti dopravce

  • pojištění nákladu v rámci odpovědnosti dopravce
Vozidla, která využíváme v rámci námi obstarávaných přeprav, disponují obvyklým pojištěním odpovědnosti dopravce. To znamená, že v případě poškození přepravovaného zboží – pokud k poškození nedošlo vlivem špatného naložení na straně odesílatele – jsou kryty pojištěním odpovědnosti dopravce
 

Pojištění odpovědnosti za vedení agendy Intrastat

  • kryje škody vyplývající z chybně vykázaného INTRASTATu
Pojištění odpovědnosti za vedení agendy INTRASTAT je další skutečnost, která dává naším zákazníkům jistotu, že veškerá rizika spojená s činností, kterou vykonáváme, jsou na ně nepřenositelná. Konkrétně v případě pochybení ve vykazování agendy INTRASTAT, které by celní správa odhalila i několik let po vykázání naším prostřednictvím, je kryto tímto pojištěním. Zákazník tak má větší jistotu v krytí rizik spojených s vedením agendy INTRASTAT, než kdyby agendu vykazoval sám. 

Další připojištění

  • nad rámec úmluvy CMR apod.
Mezi další pojištění, která v případě potřeby zajišťujeme, patří například připojištění zboží z důvodu vysoké kilogramové hodnoty zboží, neboť např. pojištění odpovědnosti dopravce kryje škody pouze do určitého podílu hmotnosti a ceny zboží. Proto vždy zákazníkovi doporučujeme, aby nám požadované informace poskytl, abychom jej mohli na případné podpojištění upozornit a nabídnout mu řešení. 
 

Pojištění odpovědnosti zasílatele

  • kryje škody způsobené zasílatelem z důvodu pochybení při obstárání přeprav
Základním odpovědnostním pojištěním, kterým jsou kryta případná rizika vyplývající z naší činnosti, je pojištění odpovědnosti zasílatele. To znamená, že zákazník má jistotu, že pokud mu způsobíme svojí vlastní činností škodu, bude mu tato škoda hrazena příslušnou pojišťovnou
O prázdnínách jsme tu pro Vás
od 7:30 do 16:00 hodin
+420 498 779 111
hk@merka.cz
Zadat poptávku
Kontaktujte nás
MERKA SPEDITION, s.r.o.
Vážní 857
500 03 Hradec Králové
Tel. +420 498 779 111
Fax +420 498 779 120
Email: hk@merka.cz